top of page

חברת הייעוץ המקצועית לאיכות קרקע

הופכים קרקעות מזוהמות לנקיות

מתכננים, בודקים, מפקחים ומטפלים באמינות ובמקצועיות - אנחנו איתך עד לסיום באישור המשרד להגנת הסביבה!

ניסיון של מאות חוות דעת, תוכניות וסקרים

וחקירה של מליוני מ"ר עם מגוון מזהמים גם בקרקע וגם במי תהום

bottom of page