top of page

תחומי התמחות

תחומי ההתמחות שלנו התפתחו בעקבות הדרישות הסביבתיות ההולכות ומחמירות בארץ. אנו מבינים את ההשלכות הנובעות מהדרישות ברשיונות עסק, היתרי רעלים והיתרי תכנון ובניה, ולכן מקפידים על דרכים ופתרונות המשתלבים ותפורים אישית לצרכים של עסקי לקוחותינו ותוכניותיהם לעתיד.

בניה חדשה למגורים, מסחר ותעשייה
בניה ירוקה
רכישה ומכירה של מקרקעין
העתקת וסגירת מפעלים
רישוי סביבתי משולב לתעשייה כבדה
ארועי חומרים מסוכנים
שמאות מקרקעין
רישוי עסקים
התמחות
שירותים

שירותים

השירותים שלנו כוללים תכנון, לווי, פיקוח, דוחות, והשגת כל האישורים הנדרשים על-ידי המשרד להגנת הסביבה. 

לחץ/י על השירות לפרטים נוספים

ניסיון

 

חסכון ללקוחותינו

1,000,000

מליוני ש"ח

חקירה וטיפול

אלפי דונם

1,000

תוכניות, סקרים

וחוות דעת

מאות מסמכים

100

זמן תגובה ממוצע לאישור

המשרד להגנת הסביבה

ימים ספורים

מהרגע שהגשנו מסמך

1

bottom of page